27 februari 2017


In oktober is Stichting Ilmarinen van start gegaan met het KLIN© Atelier: een speciaal behandelprogramma op het kinderdagcentrum voor kinderen die moeite hebben met praten en communiceren vanwege hun ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Ilmarinen doet dit in samenwerking met Stichting Milo uit Schijndel, die dit programma heeft ontwikkeld. In de provincie Groningen is dit het eerste KLIN© Atelier.

Na het afsluiten van het eerste anker kijken de begeleiders met tevredenheid terug: “De kinderen hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zij hebben de diverse middelen die we hebben aangeboden om te communiceren, op verschillende manieren ingezet. Dit resultaat hadden wij als begeleiders niet al verwacht na het eerste anker.”

Het KLIN© Atelier

Het KLIN© Atelier is door Stichting Milo opgezet en staat voor: Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. Het programma leert jonge kinderen met een (zintuiglijk, motorisch, verstandelijk of meervoudig bepaalde) communicatiebeperking hoe ze zelf initiatieven kunnen nemen in communiceren. In een aangepaste speel- en leeromgeving wordt een behandelprogramma aangeboden waarmee de mogelijkheden van het kind worden versterkt. Ouders/verzorgers worden direct en actief bij het leerproces betrokken.

Doel van het KLIN© Atelier op Ilmarinen

Het KLIN© Atelier op Ilmarinen – eerst een pilot van een jaar – is gericht op het verbeteren van communicatie bij jonge kinderen met EMB. In het Atelier zullen maximaal 6 kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf te onderzoeken, te beleven en te leren hoe ze op hun eigen manier kunnen communiceren. Hierbij worden ze geholpen door op hen aangepaste technologie, zoals smartboard, prentenboekanimaties, spraakcomputers, serious gaming e.d. De kennis die tijdens de pilot wordt opgedaan zal later breed binnen Ilmarinen ingezet worden.

Ankers

Het kind leert in een periode van circa 38 weken hoe het op geheel eigen wijze initiatief kan nemen in communiceren. Per 12 weken wordt er gewerkt met een thema – ‘anker’ – waarbij gebruik wordt gemaakt van woorden die bij dat anker horen. In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd die aansluiten bij het anker, zoals een bouwhoek, een huishoek en een leeshoek. Er wordt zowel klassikaal als individueel gewerkt. Ouders, ambulant begeleiders en therapeuten worden nauw betrokken bij het leerproces. Groepstherapieën en individuele therapieën worden aangepast aan het anker waar mee gewerkt wordt.

Terug