02 maart 2017


Ilmarinen zal de komende vier jaar meewerken aan een project idee van ZONMW.

Het project heet:  ‘De sensatie van een goed leven’;

Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

 

 

 

Dit project gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Deze mensen reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan.

Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen. De kennis hierover is echter beperkt en wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak ontbreekt.

In werkgroepen wordt in dit project informatie verzameld, gedeeld en bij elkaar gebracht door ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders, leerkrachten, behandelaars, opleiders en wetenschappers. We zijn gestart op 1 januari 2017. Het project duurt 4 jaar.

Er wordt een methodiek ontwikkeld en getest voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met ASS en VB. Doel is een ‘goed leven’ voor hen. De methodiek wordt gratis toegankelijk en makkelijk in gebruik voor ouders, begeleiders en leerkrachten.

Terug