Ilmarinen heeft een eigen visie op hoe de zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking moet worden vormgegeven.

Visie

Kleinschalig, maar veelzijdig, dat is Ilmarinen. Gespecialiseerd in de zorg voor jong en oud met een ernstig meervoudige beperking.

Deze deskundigheid is intern beschikbaar en extern inzetbaar.

Missie

De antroposofie is de inspiratiebron. Alles gebeurt met ritme en aandacht, voor elkaar en voor de omgeving en dat in verbinding met de samenleving.

Ilmarinen heeft een open oog en oor voor de zorgvragers.  Voorop staat wat zorgvragers nodig hebben om zichzelf te zijn. Van daaruit start, samen met de naast betrokkenen, de zoektocht naar mogelijkheden voor ontwikkeling en groei.

Ilmarinen, daar wil je zijn en word je gezien.

Focus op de mogelijkheden

Bij Ilmarinen is zorg en begeleiding van mensen meer dan alleen het zorgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij focussen op de individualiteit en niet op de beperking van een persoon. Onze medewerkers gaan juist aan de slag met de mogelijkheden die iemand in zich draagt. Er is aandacht voor het kind of de volwassene en hun perspectief in de toekomst. We gaan hierbij uit van de levensfase waarin iemand zit en houden rekening met de handicap die hij of zij heeft.

Iedereen wil en kan zich ontwikkelen

De begeleiding van Ilmarinen richt zich op het vinden en ondersteunen van reële ontwikkelingsmogelijkheden van degenen die haar zijn toevertrouwd. Hoe complex dat soms ook is. Er wordt een concreet plan gemaakt. Ouders, familieleden en anderen worden actief betrokken. Ieder kind krijgt onderwijs en voor iedere volwassene is er zinvol werk.

We zoeken als begeleiders altijd naar individualiteit van de persoon zelf. Wie gaat er schuil achter de beperking? Dat doen we door te kijken, zonder direct te interpreteren. Daar is inlevingsvermogen en geduld voor nodig. Elkaar ontmoeten en je als begeleider echt met iemand verbinden. Want we merken dat alleen dan er ruimte is voor meer. Meer contact, meer plezier, meer ontwikkeling. Dat is voor Ilmarinen de kunst van het zorgen. 

In de klas

De klassen zijn samengesteld naar leeftijd en niet naar aard of ernst van de handicap. Ieder kind zit bij leeftijdsgenootjes in de klas. De kinderen wordt een programma aangeboden dat past bij hun leeftijdsfase. Ieder kind ontwikkelt zich, ook al is dat misschien niet altijd makkelijk zichtbaar. En ieder kind wil leren. Daarom zijn de activiteiten gericht op het leren van ervaringen opdoen en het leren van begrippen.

Werken

Werken is belangrijk voor iedereen. Met werk ben je actief voor een ander en laat je zien wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Het geeft een gevoel van eigenwaarde. Als je een beperking hebt, geldt dit ook. Ilmarinen zorgt voor de juiste condities. Zodat zorgvragers samen kunnen werken, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun zelfstandigheid kunnen vergroten. En dat is dus veel meer dan het volgen van een dagprogramma. Het is werk afleveren en daarmee een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wonen

In de woonhuizen van Ilmarinen bestaat er tussen de bewoners wel verschil in leeftijd en wonen personen met verschillende beperkingen met elkaar. In een normaal gezin is immers ook niet alles gelijk. Ook in de woonhuizen gaat het om de combinatie van samen wonen, het vinden, benutten en uitbouwen van individuele ontwikkelingsmogelijkheden en wensen ten aanzien van vrije tijdsbesteding. Eén van de 4 huizen is een logeerhuis voor zorgvragers tot 21 jaar. Het logeerhuis van Ilmarinen is bedoeld voor korte opvang van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het logeerhuis biedt een gezellig en veilig thuis en het gezin rust en ruimte voor zaken die er anders niet van komen.

Gezinsbegeleiding

Soms hebben ouders van kinderen die nog thuis wonen extra hulpvragen. Vragen over de dagelijkse verzorging, of bijvoorbeeld over de omgang en de opvoeding. Daarvoor bieden we gezinsbegeleiding thuis. Daarmee helpen we ouders om de draaglast te verlichten. Om te voorkomen dat het later niet meer gaat. Of als tijdelijke oplossing als een kind op een wachtlijst staat. Ook is er de mogelijkheid van het logeren als extra ondersteuning. Daarnaast denken we dat het belangrijk is een brug te slaan tussen de begeleiding van Ilmarinen en thuis. Die brug is er in de vorm van onze ambulant medewerkers. Het liefste zijn we al vroeg betrokken. Dan kunnen we elkaar optimaal ontmoeten en ons aan elkaar verbinden.

 

Palliatieve zorg

Het kan zijn dat een zorgvrager van Ilmarinen zo ernstig ziek is dat herstel niet meer mogelijk is. Dan is palliatieve zorg aan de orde.  Dat is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als genezen niet meer mogelijk is.

Het doel van palliatieve zorg is dat de zorgvrager in staat gesteld wordt  zijn of haar leven in alle waardigheid en eigenheid te voltooien binnen zijn of haar eigen levensvisie in de kring van dierbaren.

Sterven is het voltooiingproces van het leven. Het is het afronden van het leven, waarbij alle aspecten van het leven betrokken zijn, niet alleen het lichamelijke, maar ook het emotionele, relationele en het zingevingaspect. Dit betekent dat het verplegen en verzorgen hierbij moet aansluiten. De mens die sterft staat centraal in dit proces en de zorg dient invulling te krijgen vanuit deze wensen, behoeften en waardigheid.

Het vraagt om een flexibele inzet, waarbij maatwerk geboden is. Een pasklaar antwoord voor wat er nodig is, is vaak niet te geven. Ieder mens is uniek en heeft eigen wensen of mogelijkheden.

Ilmarinen werkt samen met andere hulpverleners in het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen. Door samen te werken, kan de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg nog meer verbeterd worden.

Rabobank Clubkas Campagne: Breng jouw stem uit en steun Ilmarinen!

16 april 2019 Rabobank Stad en Midden Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Stad en Midden Groningen stelt € 150.000,- beschikbaar!...