25 september 2014


Gisteren is OOGTV bij Ilmarinen langs geweest voor een item over de Wet langdurige zorg (Wlz). Bestuurder Piety Groeneveld is hiervoor geinterviewd en heeft opnieuw haar zorgen kenbaar gemaakt.

Bekijk de reportage hier

Er is goede hoop dat een oplossing gevonden zal worden en dat kinderen uit deze vergeten groep de zorg kunnen blijven krijgen waar ze recht op hebben. Op 25 september zal duidelijk worden of de moties die hiervoor moeten zorgen aangenomen worden door de Kamer. Terug