Samenwerking en nuttige links | Ilmarinen


Samenwerking en nuttige links

Hieronder treft u een aantal links aan van instellingen en instanties waar Ilmarinen mee samenwerkt of die u met aanvullende informatie van dienst kunnen zijn.

 

Antroposana

Patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg
www.antroposana.nl

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voor het aanvragen van een indicatiestelling
www.ciz.nl

 

MEE

MEE is een landelijke organisatie voor iedereen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE geeft informatie, advies en ondersteuning.
www.meegroningen.nl

 

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders

Artsen, therapeuten, instellingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg, psychiatrie en verslavingszorg en de beroepsverengingen in de antroposofische zorg hebben zich verenigd in deze vereniging.
www.nvaz.nl

 

Zorgkantoor

Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren – nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke – die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen.
www.menziszorgkantoor.nl
www.zorgkantoor.nl

 

Zorgloket Antroposofische Zorg Noord-Nederland

Ilmarinen maakt deel uit van een meeromvattend aanbod van antroposofische zorg in Noord-Nederland voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis.

 

Praktijk voor uitwendige therapie

www.praktijkthermodoron.simpsite.nl

 

 

Kinderfysiotherapie Meurs

www.kinderfysiotherapie-meurs.nl