Wanneer kunt u een beroep op ons doen? | Ilmarinen


Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

 

Vroeghulp

Vanaf het allereerste moment dat u weet – of vermoedt – dat uw kind een handicap heeft, kunt u een beroep op ons doen.

Overbruggingszorg

Zodra een kind op de wachtlijst staat voor plaatsing binnen Ilmarinen, onderhoudt een medewerker van de gezinsbegeleiding contact met het gezin en kijkt waar hulp geboden kan worden.

 

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

De hulp van PPG binnen Ilmarinen is gericht op gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en de omgang met hun kind met een verstandelijke beperking. Vaak is die problematiek meervoudig. De hulp richt zich op de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling gestimuleerd kan worden en het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

Heilpedagogische vaardigheden

Wij helpen ouders bij het aanleren en toepassen van deze vaardigheden. Dit zijn bijvoorbeeld inwrijvingen, wikkels en baden en bij de keuze van speelgoed, kleding en voeding.

Gezinscoördinator, advies en informatie

Een kind met een complexe beperking vraagt vaak een veelheid aan hulpverleners. De gezinscoördinator helpt bij de planning en coördinatie van alle hulpverlening en begeleiding rond het kind en het gezin.

Groepsgesprekken met ouders

Elk jaar organiseren we een aantal gespreksrondes voor ouders van een kind met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.